23 lutego 2019 AKTUALNOŚCI W MEDIACH PUBLICYSTYKA Redakcja
IMPREZY PUBLIKACJE LITERATURA MULTIMEDIA GALERIA
Lista artykułów
2009-12-30
„Nie” – dla banderowszczyzny na Podkarpaciu
Lotem błyskawicy wśród Kresowian rozeszła się wieść, że sejmik Podkarpacki potępił ludobójstwo dokonane przez banderowców na ludności Kresów Wschodnich RP.
Niewielu jednak wie, że uchwała nie była szybkim sukcesem, lecz efektem długotrwałych działań nie tylko mieszkańców Podkarpacia, ale i… nacjonalistów ukraińskich. Społeczny działacz z tego regionu, były poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Zapałowski powiedział redakcji portalu polskiekresy.pl, że cierpliwość radnych wobec banderowskich ekscesów skończyła się wraz cierpliwością ludzi, których reprezentują. Podkarpacka ludność żyje bowiem na co dzień z problemami, które fundują im nacjonalistyczni przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, często zrzeszeni w Związku Ukraińców w Polsce. Przypomnijmy, że w prasowym organie tej organizacji „Naszym Słowie” pojawiały się krzywdzące Polaków teksty. Doszukać się można było w nich nawet aluzji, jakie mogą zostać spokojnie zinterpretowane jako negowanie polskiego terytorialnego stanu posiadania na Podkarpaciu.
 Pogrobowcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tej samej, którą potępił sejmik zachowują się więc tak, jakby po uzyskaniu filaru polskiej państwowości – Lwowa - to im nie wystarczało. Mieszkańcy Podkarpacia natomiast nie tylko nie przejawiają chęci wysłuchiwania historii o rzekomej odwiecznej ukraińskości tej ziemi. Mają też dość stawiania pod ich nosem nielegalnych pomników masowym mordercom własnych przodków, albowiem ofiarą zabójców z OUN padło ponad 120 tys. cywilnej ludności, uśmierconej w sporej części po okrutnych torturach (stosowanych nawet wobec kilkuletnich dzieci). Ludziom z podkarpackiej ziemi nie odpowiadał również fakt, że za oddanie członkom ZUwP najładniejszej kamienicy w Przemyślu ich rodacy w państwie ukraińskim nie dostali nic, a wręcz byli tylko poniewierani kolejnymi antypolskimi wystąpieniami. To wszystko spowodowane zostało działaniem właśnie miłośników OUN, które przez lata zostało ułatwiane bojaźliwym milczeniem na ten temat polskich czynników rządzących. Podkarpaccy radni są kolejnymi, po opolskich i dolnośląskich, którzy przerwali „banderowski front milczenia”.
Europoseł Andrzej Zapałowski.
Fot. www.zapalowski.eu


Autorami inicjatywy uchwały sejmiku są członkowie PiSu, w tym stowarzyszenia Podkarpacka Liga Samorządowa. Europoseł Andrzej Zapałowski myślał, że uchwała zostanie przegłosowana dopiero w styczniu, ale ku jego miłemu zaskoczeniu radni zrobili to jeszcze w grudniu. Kalkulacje byłego europosła opierały się na fakcie, iż same końcowe starania trwały od listopada. Albowiem, jak wspomniał uchwała utknęła na moment, tylko dlatego, że w toku dyskusji część radnych, która wprawdzie popierała prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie mogła się powstrzymać w tym względzie od słów krytyki pod jego adresem. Dotyczyła ona właśnie jego chwiejnej polityki wobec nacjonalistów ukraińskich. Była to jedyna dyskusja, która tylko na pozór, jak się miało okazać mogła zahamować uchwałę. Została ona bowiem przyjęta przez aklamację i to, jak wspomina europoseł Zapałowski razem z uchwalaniem spraw tak priorytetowych jak budżet.

Podłoże dla niej przygotowywane zostało na dłuższej przestrzeni czasu. Radni znają sprawy wyczynów nacjonalistów ukraińskich, nie tylko z lokalnych gazet, które przecież zawsze były mniej obarczone poprawnością polityczną, niż prasa centralna, ale i bezpośrednio od zaniepokojonych mieszkańców regionu – mówi dla naszej witryny Andrzej Zapałowski. Nam pozostaje mieć tylko nadzieję, że uchwała nie ma nic wspólnego ze zbliżającymi się powoli wyborami samorządowymi. Największą radość może przy tym sprawić inny fakt:
Trudno będzie banderowcom wobec ludności Podkarpacia, zastosować swoje tradycyjne oskarżenie jakoby działali lub wręcz byli na usługach Rosji. Ten zarzut wobec ludzi żyjących piękną tradycją, działających na tym terenie żołnierzy wyklętych, zostałby sklasyfikowany jako absurd.
Omawiane obrady sejmiku.
Fot. www.si.podkarpackie.pl
Oczywiście ktoś mógłby słusznie powiedzieć, iż produkcja absurdalnych zarzutów to banderowska specjalność. Posłużyłby się jako przykładem śmiesznym oskarżeniem ukraińskich środowisk nacjonalistycznych wobec Prymasa Tysiąclecia, jakoby stanowił on agenturę wpływu sowieckiego. Chodzi jednak o zupełnie co innego. Komicznych argumentów w tym stylu już nie wezmą pod uwagę nawet bardziej przeciętni przedstawiciele gatunku homo sapiens – ludzi rozumnych. Dziurawym będzie też zarzut antyukraińskości wobec społeczności, która na tej ziemi, właśnie do czasu pojawienia się OUN, żyła ze społecznością ukraińską w dobrych relacjach. Tymczasem już dziś Lwowska Rada Obwodowa zagroziła podkarpackim radnym swoim nieuniknionym odwetem...

Komentarz europosła Andrzeja Zapałowskiego:

Brawo radni !!!

Po wielu apelach i staraniach środowisk kresowych udało się przeforsować w Sejmiku Podkarpackim uchwalę jednoznacznie oceniającą OUN-UPA. Inicjatorem tej rezolucji był klub PiS, w skład którego wchodzą radni Podkarpackiej Ligi Samorządowej. Jest to poniekąd odpowiedź na mój apel, który ukazał się w środkach masowego przekazu na początku listopada br.

Tekst rezolucji jest jednoznaczny, aczkolwiek radny Podkarpackiej Ligi Samorządowej czynił kuluarowe starania o dopisanie jednego wersu dotyczącego błędnej polityki najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do antypolskich wystąpień przedstawicieli władz Ukrainy. Jednakże, z uwagi na obawę, iż wielu radnych będzie się bało podnieść rękę za taką uchwałą, zaniechał starań.

Uchwała przeszła jednogłośnie.


Komentarz Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na stronie isakowicz.pl:

Wielkie słowa uznania dla Podkarpacia, którego Sejmik, jako trzeci w Polsce (po Sejmikach Dolnośląskim i Opolskim) przyjął przez aklamację uchwałę potępiającą ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA i oddającą część pomordowanym Polakom. To kolejny wielki sukces środowisk patriotycznych i kresowych, walczących od lat ze zmową milczenia w tej sprawie.

Aleksander Szycht

UCHWAŁA NR XLI/ /09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.) i § 29 pkt 1 Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/736/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego;

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje
:


§ 1

Uchwala się Rezolucję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, parlamentarzystom z terenu Podkarpacia, Wojewodzie Podkarpackiemu, Związkowi Województw RP, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Prezydentom miast Województwa Podkarpackiego, mieszkańcom Województwa podkarpackiego za pośrednictwem środków masowego przekazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr XLI/ /09
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
dnia 28 grudnia 2009 r.

Rezolucja
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje cześć Polakom i obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej innych narodowości, pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Sejmik Województwa Podkarpackiego potępia zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.

Sejmik Województwa Podkarpackiego składa hołd żołnierzom Samoobrony Kresowej, oraz armii Krajowej i Batalionów chłopskich, którzy podjęli bohaterska walkę w obronie polskiej ludności cywilnej.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.


UZASADNIENIE

Projekt niniejszej rezolucji powstał po podjęciu decyzji o jego przygotowaniu przez członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 21 grudnia 2009 r.
Apoteozowanie UPA, jej rehabilitacja także na terenach naszego województwa wspieranie nacjonalistów ukraińskich, którzy są skażeni antypolskością i nieskłonni do uznania zbrodni na Wołyniu i Kresach za ludobójstwo, przy równoczesnym unikaniu przez przedstawicieli rządu i parlamentu udziału w oficjalnych uroczystościach i konferencjach poświęconych zbrodniom. Zamykanie oczu na ten bolesny problem nie pomoże rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków między Polska a Ukrainą.
Wobec narastania tendencji nacjonalistycznych wśród różnych środowisk ukraińskich, w tym politycznych, zajęcie stanowiska w tej sprawie uważamy za swój patriotyczny i obywatelski obowiązek.
Czy ocaleni z rzezi i ich rodziny, zarówno na kresach jak i rozsiani po świecie, doczekają się godnego traktowania, co jest powinnością państwa, wobec ofiar? Bagatelizowanie eksterminacji Polaków przez własne państwo, jest akceptacją zła, a to rodzi następne zło.
Sprawiedliwe rozliczenie z przeszłością otwiera perspektywę zgodnego współżycia i współpracy między naszymi narodami.

<< wstecz
Liczba odwiedzin: 626633
projekt i idea : Aleksander Szycht & przyjaciele; wykonanie i obsługa inTARnet.pl; kontakt z redakcją: (kliknij tutaj)