23 lutego 2019 AKTUALNOŚCI W MEDIACH PUBLICYSTYKA Redakcja
IMPREZY PUBLIKACJE LITERATURA MULTIMEDIA GALERIA
Lista artykułów
2011-04-20
Sejmik Małopolski broni praw Polaków na Litwie
Do walki z wieloletnią dyskryminacją Polaków na Litwie, która od niedawna uwidacznia się, coraz bardziej zaskoczonym "Koroniarzom", dołączyli małopolscy samorządowcy.
Radni sejmiku małopolskiego podczas
obrad. Fot. malopolskie.pl.
Coraz więcej Polaków, wychowanych w miłości do Litwy, przekonanych o wyższości tego, co oba państwa łączy - nad tym co dzieli, przeciera oczy ze zdziwienia, irytując się skandalicznym zachowaniem litewskich władz i mediów względem Wilniuków. Do mobilizujących się w walce o poszanowanie praw litewskich Polaków włączył się Sejmik Województwa Małopolskiego. Instytucja wezwała polskie władze centralne do działań mających na celu skuteczną ochronę tożsamości narodowej - polskiej autochtonicznej większości, zamieszkującej Wileńszczyznę. Przedmiotem szczególnej troski radnych sejmiku jest rodzime szkolnictwo na Ziemi Wileńskiej.
 Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011
W sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej

Sejmik Województwa Małopolskiego,

zgodnie z Deklaracją nr 1/11 Sejmiku województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie objęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Patronatu Honorowego nad Polonią i Polakami za granicą,
w oparciu o zapisy art. 18 pkt. 13 oraz art. 75, 76, 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz o Uchwałę Nr XXII/305/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2008, w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego dotyczącej, w szczególności współpracy z Polonią i Polakami poza granicami Polski,wyraża obawę o prawa i tożsamość Polaków mieszkających na Litwie po wejściu w życie na terytorium Republiki Litewskiej zapisów nowej ustawy o oświacie.

Mając na względzie wielowiekową spuściznę Polaków litewskich Sejmik województwa Małopolskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej o podjęcie działań zmierzających do przekonania Władz Republiki Litewskiej do zmiany zapisów ustawy o oświacie w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach. Prawo do nauczania języka macierzystego nie może być naruszane przez doraźne względy polityczne. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polacy na Litwie mają prawo do poznawania języka macierzystego, którego gwarancją powinny być również zapisy ustaw stanowionych przez litewski sejm. Brak uznania praw mniejszości polskiej na Litwie przez władze litewskie może być zarzewiem sporów, wpływających negatywnie na relacje między Polską a Litwą.

Przez wzgląd na czterowiekową wspólnotę, należących do najdłuższych w Europie Unię Polsko-Litewską, spuściznę Jagiellonów oraz dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o pilne podjęcie działań prowadzących do przywrócenia Polakom – obywatelom litewskim – prawa do nauczania języka polskiego w szkołach, analogicznie do prawa Litwinów w Polsce.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Kazimierz Barczyk

Rezolucję otrzymują:

Prezes Rady Ministrów RP
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Minister Spraw Zagranicznych RP
Parlamentarzyści Małopolski

<< wstecz
Liczba odwiedzin: 626632
projekt i idea : Aleksander Szycht & przyjaciele; wykonanie i obsługa inTARnet.pl; kontakt z redakcją: (kliknij tutaj)