26 września 2018 AKTUALNOŚCI W MEDIACH PUBLICYSTYKA Redakcja
IMPREZY PUBLIKACJE LITERATURA MULTIMEDIA GALERIA
Lista artykułów
2010-07-08
Dyskryminacja szkół oczyma wileńskiej studentki
Często słyszymy, iż polska młodzież mieszkająca na Litwie rzekomo nie zna języka litewskiego. W następstwie ponoć dużo trudniej jest jej się zintegrować z społeczeństwem litewskim, w związku z czym nie ma równych szans i perspektyw życiowych.
Vytautas Landsbergis
Te argumenty mają usprawiedliwiać dążenie władz oświatowych do wprowadzenia w szkołach polskich na Litwie, nauczania w języku litewskim wszystkich przedmiotów. Wiąże się to z tym, iż dobrze nauczany będzie nie sam konkretny przedmiot, lecz język. Nie wszyscy uczniowie są w stanie dobrze opanować język państwowy, tym większą trudność sprawia uczenie się matematyki, fizyki, chemii w tym języku.


2010-07-07
Od kina do Lenina i Andżeliki Borys...
Niegdyś chodzenie do kina stanowiło najpopularniajszy element życia Grodnian i rozwoju polskiej kultury miasta. Miasto konkurowało pod tym względem z innymi. Dziś konkuruje względem pamiątek po przywódcach rewolucji październikowej.
Fot. wikipedia i harodnia.com.
Pierwszy polski film, który był transmitowany przez polską telewizję „Barbara Radziwiłłówna” budził wzruszenie już w kinach przedwojennego Grodna, nim zdołano wyrwać je z polskich granic i polskiej pamięci. Polskie życie kulturalne Ziemi Grodzieńskiej, to nie tylko jeden z jej symboli Czesław Niemen, który zbiegł na teren PRL przed służbą wojskową w sowieckiej armii. Przed wojną można je było zaobserwować także po szybkim rozwoju … kin.


2010-06-14
"Miasto Polską Obłąkane"
Te słowa Kornela Makuszyńskiego najlepiej oddają ducha Lwowa. To wyjątkowe miasto w historii Polski. Miało prawdziwe genius loci. Postaram się zilustrować niewtajemniczonym zaledwie próbkę jego magii, znanej kresowianom doskonale.
Lwowskie orły na Cmenatrzu Łyczakowskim jakby
"w gotowości". Fot. Jakub Kurlęda www.lwow.eu.
Choć niestety dziś w powszechnej świadomości Polaków, szczególnie młodych, Lwów nie należy już do tego, co określa się mianem Polska, to pamiętajmy, jakim wstrząsem dla społeczeństwa była utrata po wojnie tego miasta, trzeciego pod względem liczby mieszkańców (po Warszawie i Łodzi). Dla Polaka w latach 40. ub. wieku przynależność Lwowa do Polski była tak oczywista i naturalna, jak oczywista i naturalna wydaje nam się dziś przynależność do Polski Krakowa. Oba te miasta - Lwów i Kraków - były pod zaborami ostoją polskości, która nie mogła swobodnie rozwijać się w zaborach pruskim i rosyjskim. Wyrażenie Jadę na Ukrainę, szykując się na podróż do Lwowa, nie bez słuszności może trochę przypominać Jadę do Austrii, w odniesieniu do określenia XIX-wiecznego Krakowa, lub Jadę do Rosji względem Warszawy z tamtych czasów.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Liczba odwiedzin: 620765
projekt i idea : Aleksander Szycht & przyjaciele; wykonanie i obsługa inTARnet.pl; kontakt z redakcją: (kliknij tutaj)